Med hjärtat på rätt ställe

2021

AL Studio, 21-701, Pulsen, Borås (1).jpg

Pulsenområdet med fastigheterna Blåklinten, Norsen och Astern med omgivning föreslås utvecklas till ett sammanhängande och attraktivt stads och parkstråk, genom att lägga till ett nytt historiskt lager. Tilläggen ska vara modiga och addera nya karaktärer, utan att motverka de befintliga värdena. Tillsammans med Druveforsvägen och Varbergsvägen utgör den stadens förtätningsstråk mot söder där stadskärnan kan knytas ihop med Pulsenområdet och den centrumnära bebyggelsen i Druvefors och Göta. Platsen som historiskt sett var industrimark i stadens utkant, är idag ett gränsland där innerstadens kvaliteter föreslås spridas längs Viskans kanter, och i navet av denna stadsutveckling ska en mångfacetterad stadsdel och Viskans Park utvecklas.

Uppdragsgivare

Pulsen Fastigheter och Borås Stad

Innehåll

Flerbostadshus, verksamheter & centrumverksamhet

Plats

Borås

Team

Johan Altenius, Emma Löfblad & Isabella Bergh

Uppdragsår

2021

Dokument

Projektblad

Projekttyp

Parallellt uppdrag

AL Studio, 21-701, Pulsen, Borås (5).jpg
AL Studio, 21-701, Pulsen, Borås (3) 2x3.jpg

AL Studio har i samarbete med KUB arkitekter, 02 Landskap och FOG tagit fram en stukturskiss för utvecklingen av Pulsenområdet i Borås. Förslaget är framtaget på uppdrag av Pulsen Fastigheter och Borås Stad. Förslaget innefattar utvecklingen av det ’Digitala distriktet’ som utformas med fem bärande huvudprinciper.

Med en utveckling av platsen integreras Pulsenområdet i Borås stadskärna, Viskans park knyts samman från norr till söder och det digitala distriktet skapas med hjärtat som inkubator för ny företagande och utveckling som sträcker sig vidare ut i värden.Området präglas av barriärer i from av bland annat riksväg 40 och särskilt viktiga frågor i arbetet har därför varit att överbrygga dessa så att viskans park kan fortsätta längs med viskans sträckning så att området integreras med staden och blir en destination. Detta samtidigt som befintligt arv värnas och utvecklas genom anpassning till befintliga värden och strukturer.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.