Husbyggnad, Kvalitets-& gestaltningsprogram

Väsen i Brunnsparken

2022

AL Studio, 22-701, Tävling Brunnsparken (7).jpg

Brunnsparken är för göteborgaren en park, en mötesplats och en stor kollektivtrafikhållplats. Brunnsparken är en komplex stadsmiljö med byggnader från olika tidsperioder, mycket trafik, en välbesökt park och ett historiskt intressant vattenområde. Parken omges på tre sidor av hållplatser och spår. Vårt förslag till komplettering av parken med en cafébyggnad tar fasta i den mångfald upplevelser som finns på platsen och avser samla, lugna och lysa upp platsen med sitt tillskott av möjlighet till vila, förfriskningar och möten. Barocken som redan tagit Brunnsparken i beslag får också prägla vårt förslag med sina klassiska former och föränderliga upplevelser. Vårt motto var ”Väsen”. Det står för liv på platsen; ett litet väsen som lyser under träden och vaktar parken. En plats för folkliv och feststämning.

Uppdragsgivare

Fastighetskontoret, Göteborgs Stad

Innehåll

Cafébyggnad

Plats

Göteborg

Team

Claudia Altenius, Inger Bergström, Catrin Frick, Victor Altenius, Karl Sandman, Johan Altenius & Johanna Malmgren

Uppdragsår

2022

Dokument

Tävlingsplanscher

Projekttyp

Tävling

AL Studio, 22-701, Tävling Brunnsparken (6).jpg
AL Studio, 22-701, Tävling Brunnsparken (2).jpg
Utformning

Förslaget bygger på en lugn ”evig” volym med ett livligt och skimrande innehåll. Det eviga ligger både i formen och materialet, formen en klassisk rektangel med det gyllene snittets proportioner uppbyggd av underhållsfritt aluminium och glas. Konstruktionen bygger på principen en volym som omsluts av en annan där glaset är klimatskalet som skyddar den inre bearbetade kärnan i trä. Taket är täckt med sedum och caféet är i stort sett opåverkbart av väder och vind.

Caféets innehåll är mjukt och ger ett inre liv även då cafébyggnaden är stängd. Inredningen som utgör caféets funktioner har ytor av sidenmatt pigmenterad björk och glänsande mässing. Den yttre volymen kan öppnas i omfattning efter årstid och väder. Cafébyggnaden har inga baksidor vilket gör att besökare enkelt kan röra sig runt byggnaden eller passera genom. Man kan köpa en kaffe to-go, sätta sig inne, på serveringsytan eller på övriga platser i parken.

Det finns en lätthet och öppenhet i byggnaden tack vare pelarna som lyfter upp taket samtidigt som de omfamnar caféet nedanför.

Tack vare byggnadens enkla och rationella konstruktion kan den byggas i moduler, lyftas till platsen och därefter förses med det yttre glasskalet.

Väsen står för liv på platsen; ett litet väsen som lyser under träden och vaktar parken. En plats för folkliv och feststämning.

Inger Bergström, Arkitekt

AL Studio, 22-701, Tävling Brunnsparken (9).jpg
Omgivande ytor

Serveringsytans utformning ingår inte i tävlingsuppgiften men vi ser det naturligt att den har ett släktskap med det café som den är avsedd betjäna. Caféet kan med fördel flyta ut och ta plats i den stora parken.

Vårt förslag är att man på sikt skapar fasta sittarrangemang som pratar med de inre volymerna i caféet. Pelarna i byggnaden kan återupprepas och skapa element som ger väderskydd, belysning och stärker det allmänna rummet.

Lykta

När caféet är stängt är de inre delarna svagt belysta från golvet som en fasadbelysning. Ett stängt café har ett inre lugnt ljus och det öppna caféet kan visa upp sig efter säsong med anpassad belysning därefter. Sommartid krävs mer för att konkurrera med allt grönt, vintertid kan en mer diskret ljussättning vara att föredra. Stadens evenemang kan också visa sig i belysningen; Julstaden Göteborg, Kulturkalaset, Gothia Cup. Belysning från taket variabel i riktning, styrka och färg skapar olika stämningar efter tillfälle. Caféet blir en magnet och ett utropstecken, trots, eller kanske på grund av, sin samtidigt diskreta och klara form.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.