Detaljplaner, Strukturplaner & planprogram, Landskap & infrastruktur

Heden i Göteborg

2017

Heden 47-2 - Göteborg med relief, låg.jpg

Wallenstam har önskemål att utveckla fastigheten Heden 47:2 som idag innehåller lokaler för tennis verksamhet. Utvecklingen är en del av exploatörens strategi för komplettering och förtätning av sitt befintliga fastighetsinnehav i centrala Göteborg. Strategin följer bland annat stadens program för Heden från 2012.

Uppdragsgivare

Wallenstam

Innehåll

kontor, konferens & lägenheter

Plats

Göteborg

Team

Claudia Lozano Altenius, Johan Altenius & Jenny Olausson

Uppdragsår

2017

Dokument

Projektblad

Projekttyp

Förstudie för nybyggnation av kontor & företagslägenheter

AL Studio har på uppdrag av Wallenstam tagit fram två olika förslag för utformning av en ny kontorsbyggnad och företagslägenheter vid Smålandsgatan i centrala Göteborg. Området omfattas av skydd som fornlämning och som riksintresse samt ingår i stadens bevarandeprogram. Förslaget innehåller cirka 20 000 kvm kontor i sju till åtta våningar och 50 företagslägenheter uppdelade i två till tre våningar. Tennisverksamheten ska vara kvar i en ny byggnadsvolym och samspela med kommande kontorsbebyggelse. Syftet med uppdraget var att studera förutsättningarna på plats och utvärdera projektets genomförbarhet inför kommande parallella uppdrag. Uppdragets omfattning inkluderade utredning av väsentliga flöden runt om och i byggnaden, förenklade planlösningar och volymstudier.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.