Detaljplaner, Kvalitets-& gestaltningsprogram, Tävling, markanvisning & parallella uppdrag, uppdrag, uppdrag

Arninge handelsområde i Täby

2018

17-108, Arninge handelsområde - Täby (1).jpg

Arninge handelsområde i Täby kommun står inför en omfattande omvandlingsprocess. Roslagsbanan ska få ett nytt stopp intill området och kommunen planerar för en förtätning med bostäder, kontor och service inom området. För att nå samsyn kring framtida utveckling och kommande utbyggnad av handelsområdet mellan kommunen och befintliga fastighetsägare har AL Studio planerat, genomfört och sammanställt ett antal dialogträffar under våren 2018.

Uppdragsgivare

Täby Kommun

Innehåll

Dialog & processledning

Plats

Täby

Team

Ida Brogren & Alexandra Romanov

Uppdragsår

2018

Dokument

Projektblad

Projekttyp

Dialogprocess & strategisktplaneringsunderlag

År 2040 är Arninge centrum ett av de mest besökta områdena. Här finns spännande livfulla platser, idrott, lek och starka grönstråk genom området. Här finns god kollektivtrafik, möjligheter till självkörande bilar och korttidsparkering. Möjligheter att leva hållbart och återvinna sina konsumtioner är enkelt i Arninge centrum.

Anonymt citat ur rapporten för dialogprocessen

Dialogträffarna har genomförts i workshopformat ledda av AL Studio där deltagarna gemensamt fått arbeta med de olika delmomenten. Syftet med uppdraget har varit att skapa en gemensam målbild för områdets utveckling och belysa de knäckfrågor som behöver bearbetas. Resultatet har sammanställts i ett PM tillsammans med analys och slutsatser som utgör rekommendationer för kommunens fortsatta arbete med utvecklingen av Arninge handelsområde.

PM:et utgör ett strategiskt planeringsunderlag som kommer att ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med strukturplan för området samt kommande detaljplanering.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.