Projekt

Spännande uppdrag runt om i Göteborg

2022-06-27

Under den senaste tiden har vi på AL Studio på uppdrag av Fastighetskontoret i Göteborg arbetat med ett flertal olika uppdrag inom Göteborgs Stad. Vi har bland annat arbetat med framtagandet av underlag för ansökan om planbesked för småhus på Strandängen i Utby. Det illustrerade förslaget innehåller 71 bostäder, bestående av radhus och kedjehus, samt ett BmSS boende.

Vi har också studerat möjligheterna för bostadsutveckling i Brunnsbo i stadsdelen Backa med syftet att finna en lämplig bebyggelsestruktur, för att kunna ta fram en tidig översiktlig exploateringskalkyl. Några av detta projekts knäckfrågor har varit konkurrerande markanspråk och samordning med trafikprojekt.

Vi har även arbetat med att ta fram en exploateringsstudie för Önnereds brygga, där Wallenstam äger en fastighet, med syftet att ansöka om planbesked. Några av de bärande principerna för detta projekt har varit att skapa en god fysisk kontakt med hav och natur, att bygga vidare på och stärka de platser och entréer som finns i området idag samt att sträva efter en varierande bostadstypologi med varierande upplåtelseformer.

Detta är bara ett litet axplock av alla spännande projekt vi arbetat och arbetar med och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete!

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.